Back
 • Bánh bao hoa sen
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Bánh bao hoa sen
  • Giá bán : đ0
  • 조리시간 : 20 phút
  • 인원 : 4 người
 • Cà chua nhồi đậu phụ
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Cà chua nhồi đậu phụ
  • Giá bán : đ0
  • 조리시간 : 5 phút
  • 인원 : 4 người
 • Gỏi khoai môn giòn
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Gỏi khoai môn giòn
  • Giá bán : đ0
  • 조리시간 : 3 phút
  • 인원 : 4 người
 • Bắp cải cuộn nấm
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Bắp cải cuộn nấm
  • Giá bán : đ0
  • 조리시간 : 25 phút
  • 인원 : 4 người
 • Rau củ ngũ sắc hấp & sốt Miso
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Rau củ ngũ sắc hấp & sốt Miso
  • Giá bán : đ0
  • 조리시간 : 8 phút
  • 인원 : 4 người
 • Rau củ ngũ sắc hấp & sốt Miso
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Rau củ ngũ sắc hấp & sốt Miso
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 8 phút
  • 인원 : 4 người
 • Bắp cải cuộn nấm
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Bắp cải cuộn nấm
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 30 phút
  • 인원 : 4 người
 • Gỏi khoai môn giòn
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Gỏi khoai môn giòn
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 13 phút
  • 인원 : 4 người
 • Cà chua nhồi đậu phụ
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Cà chua nhồi đậu phụ
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 17 phút
  • 인원 : 4 người
 • Bánh bao hoa sen
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Bánh bao hoa sen
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 20 phút
  • 인원 : 4 người

CLOSE