Back
 • Ba chỉ heo chiên giòn da
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Ba chỉ heo chiên giòn da
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 60 phút
  • 인원 : 6 người
 • Sườn non nướng chanh muối
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Sườn non nướng chanh muối
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 18 phút
  • 인원 : 4 người
 • Ức vịt cuộn rau củ nướng tương gừng
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Ức vịt cuộn rau củ nướng tương gừng
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 19 phút
  • 인원 : 4 người
 • Bồ câu nhồi xôi hạt sen
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Bồ câu nhồi xôi hạt sen
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 25 phút
  • 인원 : 4 người
 • Đùi gà Tứ Xuyên
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Đùi gà Tứ Xuyên
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 33 phút
  • 인원 : 4 người
 • Bò nướng tiêu hồng
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Bò nướng tiêu hồng
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 10-14 phút
  • 인원 : 2 người
 • Bò hầm cam
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Bò hầm cam
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 50 phút
  • 인원 : 3 người
 • Phi lê cá lăng nướng nghệ
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Phi lê cá lăng nướng nghệ
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 17 phút
  • 인원 : 4 người
 • Chả nghêu xốt tương Hàn Quốc
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Chả nghêu xốt tương Hàn Quốc
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 11 phút
  • 인원 : 4 người
 • Đùi ếch nướng khế xanh
  Thêm vào giỏ hàng Trước đăng ký Sản phẩm yêu thích
  : Đùi ếch nướng khế xanh
  • Giá bán : đ10
  • 조리시간 : 19 phút
  • 인원 : 2 người

CLOSE